Disclaimer

Algemeen
De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het Trimbos-instituut is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De informatie op deze website kan door het Trimbos-instituut zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Het Trimbos-instituut neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de website.

Externe links
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan het Trimbos-instituut worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Het Trimbos-instituut heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Eigendomsrechten en citaatrecht
Alle eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, van teksten, foto’s, films, geluidsfragmenten, graphics, en andere gebruikte materialen berusten bij Trimbos-instituut, tenzij anders aangegeven. Het zonder schriftelijke toestemming van Trimbos-instituut gebruiken, vermenigvuldigen en/of verspreiden van deze materialen is niet toegestaan. Wel mag informatie op deze website geciteerd worden, mits dit gebeurt in de geest van de website en er gebruik wordt gemaakt van een deugdelijke bronvermelding.

Techniek
Deze website kan software bevatten die te downloaden is. Trimbos-instituut garandeert niet de werking van de software en sluit elke aansprakelijkheid met betrekking tot de bruikbaarheid, geschiktheid of functionaliteit van deze software of de mate waarin deze virussen kan bevatten uit. Het Trimbos-instituut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het downloaden, installeren of gebruiken van deze software.

Trimbos-instituut kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de website kan worden verkregen, waaronder schade aan hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur.

Filmpjes, foto’s en afbeeldingen
In de filmpjes van de e-learning worden door acteurs situaties nagespeeld zoals die in de praktijk voorkomen. De foto's en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie. De afgebeelde personen hebben niet altijd een directe relatie met het onderwerp.

Privacy Statement
Het Trimbos-instituut respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Wij verwijzen u naar het privacystatement op de website van het Trimbos-instituut: http://www.trimbos.nl/privacy.

Cookieverklaring
Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om te meten hoe de site wordt bezocht en gebruikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verdere informatie en uitleg van het gebruik van cookies op deze website kunt u vinden op de website van Trimbos-instituut: https://www.trimbos.nl/cookieverklaring

© Trimbos-instituut 2014. Alle intellectuele rechten, waaronder het auteursrecht zijn voorbehouden.