Wat houdt de cursus Leren over dementie in?

Dementie is en blijft een ingewikkeld beeld dat verschillende oorzaken kan hebben. Kennis over dementie is heel belangrijk als je met mensen met dementie werkt. Daarom start de cursus met het opfrissen van wat dementie ook alweer is en welke vormen er bestaan. De rest van de cursus gaat in op de vraag: Hoe ga je nu met mensen met dementie om?

Leren over dementie is een e-learning en is ontwikkeld in samenwerking met leerlingen, helpenden en verzorgenden zelf. De e-learning gaat in op de vraag hoe je met mensen met dementie omgaat in twee afzonderlijke delen:

  • Deel 1 gaat over een persoonsgerichte manier van omgaan met mensen met dementie. Cursisten leren om te kijken naar de behoeften van de mensen voor wie zij zorgen en de invloed van bijvoorbeeld de omgeving en lichamelijke klachten op het welbevinden van mensen met dementie.
  • Deel 2 gaat over het omgaan met onbegrepen gedrag (probleemgedrag) van mensen met dementie. De cursisten leren met een stappenplan te werken bij onbegrepen gedrag. Zij verdiepen zich in vijf typen gedrag: agressief, apathisch, afhankelijk, achterdochtig en rusteloos gedrag.

De cursisten sluiten beide delen van de e-learning af met een certificaat (pdf). 

Accreditatie
Deze e-learning is voor zes punten (drie per deel) geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&VN. Na afloop van de cursus kunt u uw certificaat mailen naar lerenoverdementie@trimbos.nl. Daarna zullen uw accreditatiepunten verwerkt worden.

Introductiefilmpje
Bekijk het introductiefilmpje om een eerste indruk te krijgen van de e-learning.

Flyer
Meer info over de cursus? Bekijk de flyer.

De e-learning is in zijn geheel via internet te volgen op een moment dat het de cursist uitkomt.
Cursus volgen

Klassikale les ter verdieping

Er is een draaiboek beschikbaar voor docenten van ROC’s of professionals in de ouderenzorg die een klassikale les ter verdieping aan willen bieden. Ook biedt het Trimbos-instituut train-de-trainer cursussen aan voor ROC docenten en professionals in de zorg die deze verdiepende lessen willen aanbieden binnen hun organisatie.

Hoe kun je als zorgmedewerker ervoor zorgen dat iemand met dementie zich prettig voelt?
Meer info